Báo giá luận giải TSH

G20 : Phí 200k (dành cho người độc thân muốn định hướng, hiểu rõ cuộc đời, xét tương hợp với người định hôn phối).

Nội dung luận giải : 

  1. Phân tích chỉ số : Đường đời, sứ  mệnh, linh hồn, nhân cách, ngày sinh, thái độ, trưởng thành, đỉnh cao cuộc  đời,…
  2. Hiểu rõ về nghiệp đường đời của mình. Làm thế nào để hóa giải.
  3. Đề xuất phát triển để biết cách vượt qua bài học ngày sinh và đường đời.
  4. Xét độ tương hợp với đối tượng muốn tìm hiểu để xác định có nên tiến xa hơn không.
  5. Định hướng nghê nghiệp phù hợp.

G50 : phí 500k (dành cho gia đình : phân tích full bộ số của bố mẹ kết hợp chỉ ra điểm cần lưu ý ở con).

Nội dung luận giải : 

  1. Phân tích full bộ số của bố mẹ (Đường đời, sứ  mệnh, linh hồn, nhân cách, ngày sinh, thái độ, trưởng thành, đỉnh cao cuộc  đời,…).
  2. Xét cộng nghiệp vợ chồng, nghiệp của từng người, đề xuất phát triển.
  3. Xét những điểm cần lưu ý ở bộ số của con ( xem có những nghiệp gì, cách hóa giải,…).
  4. Định hướng nghề nghiệp cho con.

 

Chú ý : Phân tích THẦN SỐ HỌC  miễn phí cho các mẹ đơn thân