Cách tính chỉ số cân bằng

Chỉ số cân bằng được tính bằng : Tổng chữ cái đầu tiên trong họ tên.

Ví dụ : HÀ THỊ THU THỦY

Trước tiên tra số trong bảng quy đổi .


 Tìm ra các số của chữ cái đầu tiên trong tên rồi cộng chúng lại với nhau và rút gọn về số đơn.


Các bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ :

https://www.facebook.com/thansohocungdung289

Hoặc zalo : 0968 969 931

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.