Cách tính chỉ số đường đời

Chỉ số đường đời được tính bằng tổng : Ngày + Tháng + Năm.

Lưu ý : Ngày, Tháng, Năm được tính riêng rút gọn thành số đơn và nếu là số vua (11,22,33) thì dừng lại.


Ví dụ : Ngày sinh : 13/05/2012 

Cách tính : 

Ngày : 13 = 1+3 = 4

Tháng : 5 dữ nguyên vì đã là số đơn.

Năm : 2012 = 2+ 1+2 = 5

Đường đời : 4+5+5 = 14 = 1+4=5

Vậy đường đời là : 5

Các bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ :

https://www.facebook.com/thansohocungdung289

Hoặc zalo : 0968 969 931

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.