Cách tính chỉ số ngày sinh

Chỉ số ngày sinh được tính = Ngày sinh trên CMND , Nếu số đơn thì dữ nguyên, còn lại rút hết về số đơn.

Người ta nói rằng chỉ số ngày sinh nó như một hợp đồng về bài học mà ta đến với cuộc đời này.

Các bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ :

https://www.facebook.com/thansohocungdung289

Hoặc zalo : 0968 969 931