Cách tính chỉ số thiếu

Chỉ số thiếu được tính dựa trên tên họ đầy đủ quy ra số , sau đó thiếu số nào thì đó chính là chỉ số thiếu

Ví dụ : Tên mình :  HÀ THỊ THU THUỶ 

dựa vào bảng quy ước số :

mình quy ra các số như sau :

Mình lên luôn danh đồ cho nhìn rõ thiếu số nào nhé .  

Vậy chỉ số thiếu của mình sẽ là : 4.5.6

Nhiều quá nhỉ cái này cần phải hoàn thiện bản thân nhiều hơn nè.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.