Cách tính năm cá nhân

Chỉ số năm cá nhân được tính bằng = năm hiện hành + Số thái độ.  Rút gọn về số đơn.

Năm hiện hành được tính như sau : ví dụ : 2022 = 2+2+2=6, 1993= 1+9+9+3=22=4.

Cách tính chỉ số thái độ .

Vậy năm cá nhân bắt đầu từ tháng nào:

Năm cá nhân số 1 : Từ 1/11 của năm trước kéo dài 13 tháng =>30/11 .

Năm cá nhân số 2 : Từ 1/12 của năm trươc kéo dài 13 tháng  => 31/12.

Năm cá nhân số 3: Từ 1/1   của năm và kéo dài 10 tháng => 31/10.

Năm cá nhân số 4: Từ 1/11 của năm trước kéo dài 13 tháng  => 30/11 .

Năm cá nhân số 5 : Từ 1/12 của năm trước và kéo dài 10 tháng => 30/9

Năm cá nhân số 6 : Từ 1/10 của năm trước và kéo dài 13 tháng => 31/10.

Năm cá nhân số 7: Từ 1/11 của năm trước và kéo dài 10 tháng => 31/8.

Năm cá nhân số 8: Từ 1/9 của năm trước và kéo dài 13 tháng = > 30/9.

Năm cá nhân số 9: Từ 1/10 của năm trước và kéo dài 13 tháng => 31/10.

Các bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ :

https://www.facebook.com/thansohocungdung289

Hoặc zalo : 0968 969 931

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.