Cách tính tháng cá nhân

Tháng cá nhân gồm có 9 tháng và được tính như sau :

Tháng cá nhân = Năm cá nhân + tháng hiện hành 

Kết quả rút gọn từ 1-9.

Cách tính năm cá nhân mình đã viết ở bài trước các bạn xem lại nhé.

Ví dụ : ngày sinh : 8/7/1986.

Ta có năm 2022 sẽ là năm cá nhân số : 6(2+0+2+2) + Số thái độ 6 (Ngày + tháng ) = 12=3.

Năm cá nhân số 3: Từ 1/1   của năm và kéo dài 10 tháng => 31/10.

Tháng dương lịch hiện tại là tháng 10 : Ta có tháng cá nhân sẽ là : 3+10 =13=4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.