Review sách

Chỉ vì cái đầu hay nhớ nhớ quên quên đọc xong quyển này lại quên quyển kia. Nên phải ghi nội dung sách ra đây để còn nhớ nè.