Đường đời 5

Cách tính chỉ số đường đời các bạn xem lại tại đây: ra kết quả cuối cùng bằng 5 là người có đường đời 5.

Cách tính chỉ số sứ mệnh các bạn xem lại tại đây.

Tiếp theo là sự kết hợp của đường đời 5 với các chỉ số sứ mệnh :

  • Đường đời 5 kết hợp với sứ mệnh 1 : ta có số trưởng thành bằng 6 , nghiệp bạn phải trả là những bài học liên quan đến gia đình.
  • Kết hợp với sứ mệnh 2: số trưởng thành bằng 7 , bài học phải trả liên quan đến tài chính, sức khỏe, tình cảm.
  • Kết hợp với sứ mệnh 3: ta có số trưởng thành bằng 8, nghiệp phải trả cho ông bà tổ tiên
  • Kết hợp với sứ mệnh 4: ta có số kết nối bằng 1 tính cách khá cân bằng sinh ra có mệnh làm chủ
  • Kêt hợp với sứ mệnh 5 : Lưu ý chỉ số đường đời trùng với sứ mệnh thì một là có tất cả hai là không có gì
  • Kết hợp với sứ mệnh 6 : ta có số trưởng thành là 11, bạn phải có trách nhiệm với người thân trong gia đình những người sấu số , người không lập gia đình, người bệnh tật.
  • Kết hợp với sứ mệnh 7 : sự nghiệp chậm phát triển nếu học hành mở mang kiến thức đi đây đi đó thì sau này sự nghiệp ắt sẽ thay đổi
  • Kết hợp với sứ mệnh 8 : ta có số trưởng thành 4 : được âm phù dương trợ tiền đồ rộng mở giàu có
  • Kết hợp với sứ mệnh 9 :  Ta có số trưởng thành 5 kết nối 4 bạn phải tìm được người thầy tâm linh hướng dẫn cho mình

Lưu ý : Người có đường đời 5 nên sống xa bố mẹ hai bên sinh thành nếu ở gần thì quan hệ vợ chồng dần xa cách, không nên làm nghề đào bới . Đối với nam thường có nhu cầu sinh lý cao thích được ca ngợi vuốt ve vì vậy người vợ phải lãng mạn và am hiểu chuyện phòng the.