Đường đời 6

Cách tính chỉ số đường đời các bạn xem lại tại đây: ra kết quả cuối cùng bằng 6 là người có đường đời 6.

Cách tính chỉ số sứ mệnh các bạn xem lại tại đây.

Tiếp theo là sự kết hợp của đường đời 6  với các chỉ số sứ mệnh :

Đường đời 6 kết hợp với sứ mệnh 1: ta có kết nối 5 năng lượng bị phân tán bài học của bạn sẽ nhiều hơn cần học cách tập chung vào mục tiêu của mình.

  • Kết hợp với sứ mệnh 2: mang năng lượng của đất ta có trưởng thành 8 thường có một tổ phát phù hộ cho làm ăn thuận lợi giàu có.
  • Kết hợp với sứ mệnh 3 : ta có trưởng thành 9 (bộ tam hợp : 369) mở ra nhiều cung quý nhân có cơ hội đi đây đi đó.
  • Kết hợp với sứ mệnh 4: Nữ thường vất vả trong hôn nhân gia đình.
  • Kết hợp với sứ mệnh 5: Ta có số trưởng thành 2 có số cô độc.
  • Kết hợp với sứ mệnh 7: Trải qua bài học về sức khỏe, hôn nhân gia đình ( tình cảm) , tài chính.
  • Kết hợp với sứ mệnh 8 : thường có người thứ 3 xen vào hôn nhân gia đình.
  • Kết hợp với sứ mệnh 9: đây là một sự kết hợp hoàn hảo (bộ : 369) cung quý nhân mở ra cực mạnh.

Lưu ý : Người có đường đời 6 tiền kiếp thường làm chính chị . Kiếp này họ là người tinh tế được mọi người yêu tích nhưng về nhà không được chồng công nhận tài năng của mình đây là nghiệp gia đình họ phải gánh.

Nếu trả được nghiệp gia đình khi còn nhỏ sau này khi lập gia đình sẽ nhẹ hơn . Còn nếu lập gia đình mới trả thì nghiệp càng nặng hơn

Với con gái phải giáo dục giới tính từ sớm.

Người số 6 tránh ôm đồm nhiều việc con trai hơi khó gần.

Nghiệp gia đình : không nên bảo bọc con quá nên cho con đi xa tự lập sớm,