Đường đời 7

Tiền kiếp của những người có đường đời 7: là nhà nghiên cứu, học giả, thầy tu có tu nhưng không chọn đường tu.

Đường đời 7 có tâm linh nhất, trải nghiệm nhiều bài học nhất, năng động nhất, mang lại may mắn cho người khác nhất.

Ngoài nghiệp của mình còn phải gánh thêm nghiệp của ông bà tổ tiên .

Người đường đời 7 khi học xong bài học của mình còn phải dạy lại cho người khác để khai sáng những linh hồn .

Trước năm 22 tuổi thường chết hụt 2 lần thường là đuối nước.

Điểm yếu của đường đời 7 : thích kiểm soát người khác phải theo ý mình. Dễ bị điều tiếng thị phi – > con đường phải đi một mình rất công bằng rõ ràng minh bạch. Khổ về hôn nhân do mình bảo thủ cố chấp, cái tôi lớn.

Nếu có 3 số 1 : nhớ lâu thì dai.

Nếu stress thì nên đi ra bên ngoài .

Cách tính chỉ số đường đời các bạn xem lại tại đây: ra kết quả cuối cùng bằng 7 là người có đường đời 7.

Cách tính chỉ số sứ mệnh các bạn xem lại tại đây.

Tiếp theo là sự kết hợp của đường đời 7 với các chỉ số sứ mệnh :

  • Kết hợp với sứ mệnh 1: Nam nữ đều khó lập gia đình và lấy vợ chồng muộn. Qua 40 tuổi mới có thành tựu về tài chính và gia đình.
  • Kết hợp với sứ mệnh 2: là sự kết hợp đẹp nhất.
  • Kết hợp với sứ mệnh 3 : Trước năm 38 tuổi long đong chật vật trong sự nghiệp. Nếu kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì sau mới vượt lên có thành tựu.
  • Kết hợp với sứ mệnh 4: Cuộc đời luôn u uất khổ tâm.
  • Kết hợp với sứ mệnh 5: Nên mở mang giao lưu học hỏi từ thầy bạn
  • Kết hợp với sứ mệnh 6 : ta có trưởng thành 4 đây cũng là một sự kết hợp hoàn hảo, con người thường khó tính nếu ở đất có long mạch tốt thì đỡ được bài học về sức khỏe.
  • Kết hợp với sứ mệnh 8: Kết nối bằng 1 thường khó tính có gò má cao , có mệnh cô độc.
  • Kết hợp với sứ mệnh 9 : cuộc đời lông bông.