Đường đời 8

Đặc điểm nổi bật của người có đường đời 8: Tử tế, xòng phẳng, minh bạch.

Luôn nghĩ về tài chính tự đặt ra mục tiêu kế hoạch. Thích nhà đẹp xe sang sạch sẽ . Phải xuống đáy thì mới phất lên được tài năng nở rộ qua 40 tuổi .

Cách tính chỉ số đường đời các bạn xem lại tại đây: ra kết quả cuối cùng bằng 8 là người có đường đời 8.

Cách tính chỉ số sứ mệnh các bạn xem lại tại đây.

Tiếp theo là sự kết hợp của đường đời 8 với các chỉ số sứ mệnh :

  • Kết hợp với sứ mệnh 1: có được thành tựu với điều kiện phải tìm hiểu về tâm linh.
  • Kết hợp với sứ mệnh 2 : đạt được thành tự nếu tìm thấy người thầy tâm linh.
  • Kết hợp với sứ mệnh 3: Không thấu hiểu chính mình nhút nhát, rụt rè. Năng lượng bị phân tán nên thiền định.
  • Kết hợp với sứ mệnh 4: Vất vả về hôn nhân (SM 4 : cô đơn).
  • Kết hợp với sứ mệnh 5: ta có số trường thành 4 bổ trợ tốt cho đường đời mang lại tự do.
  • Kết hợp với sứ mệnh 6: Khó tính, lạnh lùng nhưng kinh tế giàu có.
  • Kết hợp với sứ mệnh 7: Con người không mạnh mẽ hay nín nhịn.
  • Kết hợp với sứ mệnh 9: Siêu giàu nếu có cống hiến cho xã hội.