Hiểu bản đồ thần số học để làm gì

Hiểu bản đồ thần số học để làm gì? . 

Có rất nhiều bạn bè người quen và cả người không quen thi thoảng inbox hỏi mình.

Sau này tớ có giàu không, tó có dữ được của không?

Rồi vợ chồng tớ có bỏ nhau không. Lấy người này có hợp không?.

Mình xin trả lời mình không phải đi bói toán. Mình chỉ phân tích để bạn hiểu rõ về con người mình . Đi như thế nào cho phù hợp với năng lượng và nhiệm vu của mình trong cuộc đời này. Chỉ ra bạn phải trả những nghiệp gì và tạo phước ở đâu.

Chứ nếu bạn có bộ số giàu có mà không kinh doanh ngồi đó đợi thì còn lâu. Trừ khi bạn hưởng lại phước giàu có của cha mẹ để lại nhưng không bồi thêm ngân hàng phước của mình thì phước đó rồi cũng cạn. 

Còn nếu bạn có bộ số với nhiêu bài học phải trải qua. Bạn biết được và hân hoan trả những bài học đó . Kết hợp đường đời đường đạo song song. Sống và làm việc theo quy luật nhân quả thì dù bạn có ở hoàn cảnh nào cũng có đủ nghị lực vượt qua và được bề trên dẫn dắt.

Người ta nói nhất mệnh nhị vận tam phong thủy. Vậy nên phong thủy có tác động rất lớn đến cuộc sống của một con người . Phong thủy không chỉ tác động đến môi trường sống nơi ở nó còn thúc đẩy quá trình tạo ra kết quả. 

Vậy nên học và tìm hiểu về kiến thức phong thủy cũng không bao giờ là thừa.