Những việc không nên làm ở năm cá nhân số 6

Cách tính năm cá nhân bạn nào chưa biết thì tham khảo lại bài này nhé: Tính năm cá nhân

Năm cá nhân số 6 là 1 đỉnh cao mini kéo dài 13 tháng.

Bắt đầu từ ngày 01/10 và kéo dài hết ngày 31/10 năm sau.

☘️ Năm cá nhân này có 3 việc tuyệt đối không được làm.

Nếu cố tình thì hậu quả mất mát khó lường.

1. Kết hôn

2. Sinh con

3. Nuôi súc vật