đường đời 8

Đường đời 8 có phải ai cũng thành công

Nói đến đường đời 8 hầu hết chúng ta đều nghĩ đến tài chính và quyền lực. Nhưng để hoàn thành được bài học của mình và đi được đến đích viên mãn đường đời 8 cũng phải trải qua nhiều biến cố xuống đáy khi còn rất trẻ. Nhiều khi họ tập chung cho mục tiêu sự nghiệp của mình mà quên đi gia đình, quên đi người bạn đời đó cũng là nguyên nhân dẫn đến đứt gánh giữa đường . Có một em đường đời 8 đã …