Tính chỉ số KN NT& TT

Chỉ số kết nối giữa nội tâm và tương tác = Chỉ số Nội Tâm – Chỉ số tương tác.


Lưu ý : chỉ số nào lớn hơn thì lấy số trừ số bé.

Trong đó : 

Chỉ số nội tâm bằng:  Tổng nguyên âm trong họ tên theo nhóm rút gọn về số đơn nếu là số vua thì dừng lại .=> cách tính chỉ số nội tâm

Chỉ số tương tác bằng : Tổng phụ âm theo họ tên rút gọn về số đơn nếu là số vua thì dừng lại. => cách tính chỉ số tương tác

Ví dụ : Nội tâm = 2, Tương tác =5.  => chỉ số kết nối = 5-2 = 3.

Các bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ :

https://www.facebook.com/thansohocungdung289

Hoặc zalo : 0968 969 931